Post Tagged ‘Boze burger’

Locatie: de kerzaal op de 16e verdieping van de VU.
Aanwezig: 70 godgeleerde reünisten.
Leeftijdopbouw: net zoals een gemiddelde kerk.
Tijd: de klok bij het klokkenspel staat op vijf voor half negen.

De wereld valt mee, de kerk nogal eens tegen, zo begint de voorzitter.
Oei. De toon is gezet – we zijn kritisch vandaag.
Columns worden uitgesproken. Preken doen we niet meer in de kerkzaal.

Zuilen bestaan niet meer. En daarmee is ook het groepsgevoel,
de binding weg.*
De boze burger was in de jaren 60/70 links, nu rechts.*

Ik dwaal nu al af. Zijn het de zwaaiende ballonnen aan het plafon die mij hypnotiseren? De generatiekloof?
Of zijn het de colleges in deze koude zaal geweest, waardoor mijn gedachten automatisch naar buiten willen?
(meer…)

Advertenties